sap abap ile ole nesnesi kullanılarak gelişmiş excel dosyası oluşturma (creating an advanced excel file with abap ole object)

abap ile gelişmiş seviyede bir excel dosyası oluşturmak istiyorsak abap ole nesnesini kullanırız. ole nesnesi kullanarak excel dosyasındaki her hücreyi tek tek biçimlendirebiliriz. istersek yazı tipini değiştirebiliriz, istersek hücreyi renklendirebiliriz, istersek hücre genişliğini ayarlayabiliriz hatta bir hücreye formül bile atayabiliriz. mesela aşağıdaki örnekte kod yardımıyla 3 adet malzeme oluşturdum ve bunların fiyatlarının toplamını satırların bitişine formül ile yazdırdım. bazı hücreleri koyu yaparken bazılarının arka plan renklerini değiştirdim. REPORT zexcel_ole.   …

sap smartform print preview üzerinden pdf oluşturma (create pdf from print preview of smartform)

sap sisteminde oluşturulan çıktıların pdf olarak alınması için genelde abap danışmanına kod yazdırılır. fakat çıktı smartform ile oluşturulmuş ise çıktıyı pdf olarak görüntülemek ve kaydetmek için kod yazmaya gerek yoktur. çıktının öngörünümü aldığımız ekranda aşağıdaki örnekte olduğu gibi işlem kodu yazdığımız alana PDF! yazarsak otomatik olarak pdf öngörünüm ekranı açılır. ve bu ekrandan çıktıyı pdf olarak kaydedebiliriz.

sap abap fonksiyonu ile web servis yaratma ve soap ile bu web servise ulaşma (creating web service in abap with rfc)

sap haricinde herhangi bir dış kaynaktan sap verisi çekmek istiyorsak web servise ihtiyaç duyarız. sap’de web servis üretmek için iki yol vardır. bunlardan birincisi ve sap’nin bizden beklediği SOAMANAGER işlem kodu yardımıyla web servis üretmektir. fakat ben daha pratik olan diğer yöntemi anlatacağım. öncelikle SE37 işlem kodu ile ZSD_F_GET_MATNR diye bir remote enabled fonksiyon yaratıyoruz. daha sonra import parametresi olarak malzeme numarası alıp export parametresi olarak mara yapısını kullanıcıya gönderiyoruz. …

sap abap malzeme ana verisindeki ekleri listeleme (list material master attachments)

sap’de mm03 ile malzeme anaverisine girip malzemenin üzerinde gördüğümüz eklerin listesini program ile çekmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. ‘BUS1001006’ malzeme ana verisine ait anahtardır. isterseniz kendi ek mekanizmanızı SWO1 işlem kodundan z’li bir business object oluşturarak yaratabilirsiniz. eğer bu yöntemi uygularsanız ‘BUS1001006’ yerine oluşturduğunuz z’li kodu yazmanız gerekir. PARAMETERS: p_matnr TYPE mara-matnr.   DATA: lv_resimobj TYPE borident, lv_document_id TYPE sofolenti1-doc_id, lv_deg_tarihi LIKE sood-chdat, lv_resim_adi LIKE sood-objdes, lv_resim_uzanti LIKE sood-file_ext.   …

sap abap log görüntüleme programı (abap bal log create and display)

programlarımızda log görüntüleme yapmak için sap standart fonksiyonlarından BAL_LOG_CREATE, BAL_LOG_MSG_ADD ve BAL_DSP_LOG_DISPLAY fonksiyonlarını kullanırız. BAL_LOG_CREATE fonksiyonu ile log yaratıp, log handle bilgisini alırız. daha sonra bu handle numarasına BAL_LOG_MSG_ADD fonksiyonu ile log mesajlarımızı ekleriz. bu logları görüntülemek için de BAL_DSP_LOG_DISPLAY fonksiyonuna görüntülenmesini istediğimiz log handle bilgisini verip logların ekrana gelmesini sağlarız. DATA: l_s_log TYPE bal_s_log, lv_log_handle TYPE balloghndl, lt_log_handle TYPE bal_t_logh, l_s_msg TYPE bal_s_msg.   l_s_log-extnumber = ‘Log’. l_s_log-aluser = …

twitter’da sizi takip etmeyenleri bulmanın yolu (get twitter unfollowers list)

twittter’da sizi takip etmeyenleri öğrenmek istiyor ve bunu kendi yazdığınız kodlarla görmek istiyorsanız işte buyrun size çok basit anlamda bu listeyi çekebileceğiniz kod parçacağı. bu kod ile önce url’den $q değişkenine hangi kullanıcı hakkında bilgi edinmek istediğimiz bilgisini okuyoruz. eğer bu parametre boş ise uygulamayı kullanan kullanıcının adını set ediyoruz. daha sonra bu kullanıcının önce takip ettiklerinin listesini ve bu kullanıcıyı takip edenlerin listesini alıyoruz. daha sonra bu kullanıcının takip …

abap nedir? abap danışmanı kimdir? abap danışmanı ne iş yapar? abap danışmanı ne kadar kazanır?

bu yazıyı okuduktan sonra sap ailesinden bir abap danışmanı hakkında bilmeniz gereken bilgilerin birçoğuna sahip olacağınızı ümit ediyorum abap nedir? abap (advanced business application programming), 5 eski ibm çalışanının 1972 yılında inşa etmeye başladığı sap kurumsal kaynak planlaması programının geliştirme dilidir. yani bu aşmış insanlar öncelikle kendi dillerini yaratmışlar daha sonra bu programlama dili ile sap modüllerini geliştirmeye başlamışlardır. abap kodu yazmak için tek ihtiyacımız sap gui programıdır.  tüm abap …

sap abap popup fonksiyonları (sap popup functions)

bazen kullanıcıdan isteyeceğimiz bilgiler bir ekran tasarımı yapmamıza değmeyecek kadar basit ve az olabilir. bu durumlarda imdadımıza standart popup fonksiyonları yetişir. bunlardan en çok kullanılanları POPUP_TO_CONFIRM ve POPUP_GET_VALUES olarak gösterebiliriz. POPUP_TO_CONFIRM fonksiyonuyla kullanıcıya 2 veya 3 seçenekli butonlardan oluşan bir popup ekranı sunabiliriz. POPUP_GET_VALUES fonksiyonuyla da kullanıcıya belli alanlar için değerler girebileceği bir popup ekranı sunabiliriz. Örnekleri aşağıda bulabilirsiniz; DATA: lv_ans(1). CALL FUNCTION ‘POPUP_TO_CONFIRM’ EXPORTING titlebar = ‘İşlem gerçekleştiriliyor…’ * DIAGNOSE_OBJECT = ‘ ‘ text_question …

sap sisteminde daha önceden yazılmış bir sorgu programının adı ile sorguyu bulma (finding query with query program name)

eğer elimizde bir sorgu programının adı var ve biz bu programın kullandığı sorgunun adını bilmiyorsak öğrenmek için aşağıdaki adımları uygulayabiliriz; öncelikle se37 ekranından RSAQ_DECODE_REPORT_NAME fonksiyonuna programın adı verilerek çalıştırırız. daha sonra sq01 ekranına gidip sol üst köşedeki butona basarak fonksiyondan bize dönen user group değerini seçeriz. sonra da karşımıza gelen listeden fonksiyondan bize dönen query adını bulup içine girebiliriz.