sap abap log görüntüleme programı (abap bal log create and display)

programlarımızda log görüntüleme yapmak için sap standart fonksiyonlarından BAL_LOG_CREATE, BAL_LOG_MSG_ADD ve BAL_DSP_LOG_DISPLAY fonksiyonlarını kullanırız. BAL_LOG_CREATE fonksiyonu ile log yaratıp, log handle bilgisini alırız. daha sonra bu handle numarasına BAL_LOG_MSG_ADD fonksiyonu ile log mesajlarımızı ekleriz. bu logları görüntülemek için de BAL_DSP_LOG_DISPLAY fonksiyonuna görüntülenmesini istediğimiz log handle bilgisini verip logların ekrana gelmesini sağlarız.

DATA:
  l_s_log      TYPE bal_s_log,
  lv_log_handle   TYPE balloghndl,
  lt_log_handle   TYPE bal_t_logh,
  l_s_msg      TYPE bal_s_msg.
 
l_s_log-extnumber = 'Log'.
l_s_log-aluser  = sy-uname.
l_s_log-alprog  = sy-repid.
 
CALL FUNCTION 'BAL_LOG_CREATE'
 EXPORTING
  i_s_log   = l_s_log
 IMPORTING
  e_log_handle = lv_log_handle
 EXCEPTIONS
  OTHERS    = 1.
 
CLEAR l_s_msg.
l_s_msg-msgty   = 'E'. "E,W,I,S
l_s_msg-msgid   = 'M8'.
l_s_msg-msgno   = '003'.
l_s_msg-msgv1   = 'XYZ'.
l_s_msg-msgv2   = ''.
l_s_msg-msgv3   = ''.
l_s_msg-msgv4   = ''.
*  l_s_msg-probclass = i_probclass.
 
CALL FUNCTION 'BAL_LOG_MSG_ADD'
 EXPORTING
  i_s_msg    = l_s_msg
  i_log_handle = lv_log_handle
 EXCEPTIONS
  log_not_found = 0
  OTHERS    = 1.
 
CLEAR l_s_msg.
l_s_msg-msgty   = 'S'. "E,W,I,S
l_s_msg-msgid   = 'M8'.
l_s_msg-msgno   = '007'.
l_s_msg-msgv1   = 'Test123'.
l_s_msg-msgv2   = ''.
l_s_msg-msgv3   = ''.
l_s_msg-msgv4   = ''.
*  l_s_msg-probclass = i_probclass.
 
CALL FUNCTION 'BAL_LOG_MSG_ADD'
 EXPORTING
  i_s_msg    = l_s_msg
  i_log_handle = lv_log_handle
 EXCEPTIONS
  log_not_found = 0
  OTHERS    = 1.
 
REFRESH lt_log_handle.
APPEND lv_log_handle TO lt_log_handle.
 
CALL FUNCTION 'BAL_DSP_LOG_DISPLAY'
 EXPORTING
*  I_S_LOG_FILTER     =
*  I_T_LOG_CONTEXT_FILTER =
*  I_S_MSG_FILTER     =
*  I_T_MSG_CONTEXT_FILTER =
  i_t_log_handle     = lt_log_handle
*  I_T_MSG_HANDLE     =
*  I_S_DISPLAY_PROFILE  =
*  I_AMODAL        = ' '
 EXCEPTIONS
  OTHERS         = 1.