sap abap ile ole nesnesi kullanılarak gelişmiş excel dosyası oluşturma (creating an advanced excel file with abap ole object)

abap ile gelişmiş seviyede bir excel dosyası oluşturmak istiyorsak abap ole nesnesini kullanırız. ole nesnesi kullanarak excel dosyasındaki her hücreyi tek tek biçimlendirebiliriz. istersek yazı tipini değiştirebiliriz, istersek hücreyi renklendirebiliriz, istersek hücre genişliğini ayarlayabiliriz hatta bir hücreye formül bile atayabiliriz. mesela aşağıdaki örnekte kod yardımıyla 3 adet malzeme oluşturdum ve bunların fiyatlarının toplamını satırların bitişine formül ile yazdırdım. bazı hücreleri koyu yaparken bazılarının arka plan renklerini değiştirdim. REPORT zexcel_ole.   …