sap abap xml string içerisinden regex ile veri ayıklamak (abap extract string)

merhaba bu yazımda, elimizdeki bir xml string içerisinden belli bir tag arasındaki verileri nasıl çekeceğimizi anlatacağım. bunu yaparken sap’nin regular expression sınıflarını kullanacağım. abap regular expression için bize iki adet sınıf gerekiyor; cl_abap_regex ve cl_abap_matcher. aşağıda verdiğim örnekte ben test tag’ini kullandım. öncelikte test tagleri arasındaki veriyi çekmek için regular expression deyimimi belirledim; ‘<test>((?:(?!<?test>).)*)</test>‘. daha sonra da elimdeki xml string ile cl_abap_matcher sınıfından nesne üretip xml string içerisindeki aradığım verileri bir …