sap abap import edilen parametrenin değerini değiştirme

merhaba size şu an anlatacağım konuyu tam olarak anlayabilirseniz standart programlardaki değişken değerlerini bile repair yapmadan değiştirebilirsiniz. şimdi zdeneme diye bir rapor oluşturalım. bu raporda lv_name adında local bir değişken tanımlayalım ve bu değişkeni bir fonksiyona export edip, fonksiyondan dönen değer ile birlikte ekrana yazdıralım. normal şartlarda export ettiğimiz değişkenin değerinin değişmemesi gerekiyor. ama bunu field symbol kullanarak değiştirebiliriz. aşağıdaki fonksiyonda

sap abap fonksiyonu ile web servis yaratma ve soap ile bu web servise ulaşma (creating web service in abap with rfc)

sap haricinde herhangi bir dış kaynaktan sap verisi çekmek istiyorsak web servise ihtiyaç duyarız. sap’de web servis üretmek için iki yol vardır. bunlardan birincisi ve sap’nin bizden beklediği SOAMANAGER işlem kodu yardımıyla web servis üretmektir. fakat ben daha pratik olan diğer yöntemi anlatacağım. öncelikle SE37 işlem kodu ile ZSD_F_GET_MATNR diye bir remote enabled fonksiyon yaratıyoruz. daha sonra import parametresi olarak malzeme numarası alıp export parametresi olarak mara yapısını kullanıcıya gönderiyoruz. …

sap abap log görüntüleme programı (abap bal log create and display)

programlarımızda log görüntüleme yapmak için sap standart fonksiyonlarından BAL_LOG_CREATE, BAL_LOG_MSG_ADD ve BAL_DSP_LOG_DISPLAY fonksiyonlarını kullanırız. BAL_LOG_CREATE fonksiyonu ile log yaratıp, log handle bilgisini alırız. daha sonra bu handle numarasına BAL_LOG_MSG_ADD fonksiyonu ile log mesajlarımızı ekleriz. bu logları görüntülemek için de BAL_DSP_LOG_DISPLAY fonksiyonuna görüntülenmesini istediğimiz log handle bilgisini verip logların ekrana gelmesini sağlarız. DATA: l_s_log TYPE bal_s_log, lv_log_handle TYPE balloghndl, lt_log_handle TYPE bal_t_logh, l_s_msg TYPE bal_s_msg.   l_s_log-extnumber = ‘Log’. l_s_log-aluser = …

sap abap popup fonksiyonları (sap popup functions)

bazen kullanıcıdan isteyeceğimiz bilgiler bir ekran tasarımı yapmamıza değmeyecek kadar basit ve az olabilir. bu durumlarda imdadımıza standart popup fonksiyonları yetişir. bunlardan en çok kullanılanları POPUP_TO_CONFIRM ve POPUP_GET_VALUES olarak gösterebiliriz. POPUP_TO_CONFIRM fonksiyonuyla kullanıcıya 2 veya 3 seçenekli butonlardan oluşan bir popup ekranı sunabiliriz. POPUP_GET_VALUES fonksiyonuyla da kullanıcıya belli alanlar için değerler girebileceği bir popup ekranı sunabiliriz. Örnekleri aşağıda bulabilirsiniz;

sap sisteminde daha önceden yazılmış bir sorgu programının adı ile sorguyu bulma (finding query with query program name)

eğer elimizde bir sorgu programının adı var ve biz bu programın kullandığı sorgunun adını bilmiyorsak öğrenmek için aşağıdaki adımları uygulayabiliriz; öncelikle se37 ekranından RSAQ_DECODE_REPORT_NAME fonksiyonuna programın adı verilerek çalıştırırız. daha sonra sq01 ekranına gidip sol üst köşedeki butona basarak fonksiyondan bize dönen user group değerini seçeriz. sonra da karşımıza gelen listeden fonksiyondan bize dönen query adını bulup içine girebiliriz.