sap abap xml string içerisinden regex ile veri ayıklamak (abap extract string)

merhaba bu yazımda, elimizdeki bir xml string içerisinden belli bir tag arasındaki verileri nasıl çekeceğimizi anlatacağım. bunu yaparken sap’nin regular expression sınıflarını kullanacağım. abap regular expression için bize iki adet sınıf gerekiyor; cl_abap_regex ve cl_abap_matcher. aşağıda verdiğim örnekte ben test tag’ini kullandım. öncelikte test tagleri arasındaki veriyi çekmek için regular expression deyimimi belirledim; ‘<test>((?:(?!<?test>).)*)</test>‘. daha sonra da elimdeki xml string ile cl_abap_matcher sınıfından nesne üretip xml string içerisindeki aradığım verileri bir …

sap abap fonksiyonu ile web servis yaratma ve soap ile bu web servise ulaşma (creating web service in abap with rfc)

sap haricinde herhangi bir dış kaynaktan sap verisi çekmek istiyorsak web servise ihtiyaç duyarız. sap’de web servis üretmek için iki yol vardır. bunlardan birincisi ve sap’nin bizden beklediği SOAMANAGER işlem kodu yardımıyla web servis üretmektir. fakat ben daha pratik olan diğer yöntemi anlatacağım. öncelikle SE37 işlem kodu ile ZSD_F_GET_MATNR diye bir remote enabled fonksiyon yaratıyoruz. daha sonra import parametresi olarak malzeme numarası alıp export parametresi olarak mara yapısını kullanıcıya gönderiyoruz. …