java dom ile xml içerisinden prefix’leri silme (remove prefix from xml, using java dom)

org.w3c.dom kütüphanesini kullanarak yazdığım aşağıdaki metod ile xml dökümanınızdan bütün prefix’leri silebilirsiniz. kod önce root node’dan başlayarak bütün child node’ların prefix’lerini rekürsif olarak siliyor.

 
public static void removePrefix(Node nd){
 
		nd.setPrefix("");
 
		NodeList nl = nd.getChildNodes();
 
		for(int i = 0; i < nl.getLength(); i++){
 
			Node ndd = nl.item(i);
 
			if(ndd.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE ){
				removePrefix(ndd);
			}
		}
 
}

Örnek kullanım;

 
import org.w3c.dom.*;
 
public static void main (String argv []){
      DocumentBuilderFactory docBuilderFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
      DocumentBuilder docBuilder = docBuilderFactory.newDocumentBuilder();
      Document doc = docBuilder.parse (new File("blabla.xml"));
      removePrefix(doc.getDocumentElement());
}