sap smartform print preview üzerinden pdf oluşturma (create pdf from print preview of smartform)

sap sisteminde oluşturulan çıktıların pdf olarak alınması için genelde abap danışmanına kod yazdırılır. fakat çıktı smartform ile oluşturulmuş ise çıktıyı pdf olarak görüntülemek ve kaydetmek için kod yazmaya gerek yoktur. çıktının öngörünümü aldığımız ekranda aşağıdaki örnekte olduğu gibi işlem kodu yazdığımız alana PDF! yazarsak otomatik olarak pdf öngörünüm ekranı açılır. ve bu ekrandan çıktıyı pdf olarak kaydedebiliriz.