sap pi web servisinden kullanıcı adı ve şifreyi kaldırma yöntemi

merhaba, sanırım güvenlik nedeniyle sap pi sistemi üzerinden oluşturulan web servislerden kullanıcı adı ve şifreyi kaldıramıyoruz. bunu yapabilmek için araya bir katman yerleştirmemiz gerekiyor. bu katmanı araya koyarak web servisin uç noktasını da değiştirmiş oluyoruz. çalışmanın sonunda elde edeceğimiz uç noktası şu şekilde olacak; http://[domain]:50000/sap/bc/icf/[servis adı]

şimdi bunun nasıl yapıldığını anlatayım. öncelikle sicf işlem koduna girilip service path alanına /sap/bc/icf/ yazılarak çalıştırılır. daha sonra bu düğümün altında yeni bir servis oluşturulur. bu web servisin çağırılacağı yerden kullanıcı adı şifre istememek için kullanıcı adı ve şifre bilgileri yazılır. handler list tabına da oluşturacağımız sınıfın adı yazılır. son olarak servis aktif edilir.

 

pi1

pi2

pi3

 

se24 işlem koduna girilirek z’li sınıf oluşturulur. interface tabına IF_HTTP_EXTENSION arayüzü eklenir. daha sonra interface aracılığıyla gelen IF_HTTP_EXTENSION~HANDLE_REQUEST metoduna istenilen kod yazılır. kod içerisinden pi web servisine şifreli erişileceği için bu şifreyi saklamak gerekir. bu şifreyi saklamanın yöntemi de rfc destination tanımlamaktır. sm59 işlem koduna girerek rfc destination oluşturulur ve aşağıdaki kod methodun içine yazılır. hepsi bu kadar.

pi4

pi5

 

METHOD if_http_extension~handle_request.
 
 DATA: lv_client    TYPE REF TO if_http_client,
    soap_body    TYPE string,
    lv_val     TYPE string,
    lv_len     TYPE i,
    req_data    TYPE string,
    req_datax    TYPE xstring,
    lt_headers   TYPE tihttpnvp,
    lv_contenttype TYPE string.
 
 
 server->request->get_header_fields( CHANGING fields = lt_headers ).
 server->request->get_header_field( EXPORTING name = 'Content-Type' RECEIVING value = lv_contenttype ).
 req_data = server->request->get_cdata( ).
 req_datax = server->request->get_data( ).
 
 lv_len = strlen( req_data ).
 
 CALL METHOD cl_http_client=>create_by_destination
  EXPORTING
   destination       = 'EFATURA_WEBSERVICE'
  IMPORTING
   client          = lv_client
  EXCEPTIONS
   argument_not_found    = 1
   destination_not_found  = 2
   destination_no_authority = 3
   plugin_not_active    = 4
   internal_error      = 5
   OTHERS          = 6.
 
 lv_val = '/XIAxisAdapter/MessageServlet?senderParty=&senderService=XXXX&receiverParty=&receiverService=&interface=XXXX&interfaceNamespace=XXXXX'.
 lv_client->request->set_header_field( name = '~request_uri' value = lv_val ).
 lv_client->request->set_header_field( name = '~request_method' value = 'POST' ).
 lv_client->request->set_header_field( name = '~server_protocol' value = 'HTTP/1.1' ).
* lv_client->request->set_header_field( name = 'Content-Type' value = 'text/xml;charset=UTF-8' ).
 lv_client->request->set_header_field( name = 'Content-Type' value = lv_contenttype ).
 lv_client->request->set_header_field( name = 'Connection' value = 'Keep-Alive' ).
 lv_client->request->set_header_field( name = 'Accept-Encoding' value = 'gzip' ).
 
* CLEAR lv_val.
* MOVE: lv_len TO lv_val.
* lv_client->request->set_header_field( name = 'Content-Length' value = lv_val ).
* lv_client->request->set_header_field( name = 'SOAPAction' value = 'http://sap.com/xi/WebService/soap1.1' ).
 
* lv_client->request->set_cdata( data = req_data ).
 lv_client->request->set_data( data = req_datax ).
 
* Get request:
 CALL METHOD lv_client->send
  EXCEPTIONS
   http_communication_failure = 1
   http_invalid_state     = 2
   http_processing_failed   = 3
   OTHERS           = 4.
 
* Prepare client-receive:
 CALL METHOD lv_client->receive
  EXCEPTIONS
   http_communication_failure = 1
   http_invalid_state     = 2
   http_processing_failed   = 3
   OTHERS           = 4.
 
* Get data
 CLEAR soap_body.
 soap_body = lv_client->response->get_cdata( ).
 
 CLEAR lv_contenttype.
 lv_client->response->get_header_field( EXPORTING name = 'Content-Type' RECEIVING value = lv_contenttype ).
 CALL METHOD server->response->set_header_field( name = 'Content-Type' value = lv_contenttype ).
 CALL METHOD server->response->set_cdata( data = soap_body ).
 
ENDMETHOD.