sap abap malzeme ana verisindeki ekleri listeleme (list material master attachments)

sap’de mm03 ile malzeme anaverisine girip malzemenin üzerinde gördüğümüz eklerin listesini program ile çekmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. ‘BUS1001006’ malzeme ana verisine ait anahtardır. isterseniz kendi ek mekanizmanızı SWO1 işlem kodundan z’li bir business object oluşturarak yaratabilirsiniz. eğer bu yöntemi uygularsanız ‘BUS1001006’ yerine oluşturduğunuz z’li kodu yazmanız gerekir. PARAMETERS: p_matnr TYPE mara-matnr.   DATA: lv_resimobj TYPE borident, lv_document_id TYPE sofolenti1-doc_id, lv_deg_tarihi LIKE sood-chdat, lv_resim_adi LIKE sood-objdes, lv_resim_uzanti LIKE sood-file_ext.   …