sap abap log görüntüleme programı (abap bal log create and display)

programlarımızda log görüntüleme yapmak için sap standart fonksiyonlarından BAL_LOG_CREATE, BAL_LOG_MSG_ADD ve BAL_DSP_LOG_DISPLAY fonksiyonlarını kullanırız. BAL_LOG_CREATE fonksiyonu ile log yaratıp, log handle bilgisini alırız. daha sonra bu handle numarasına BAL_LOG_MSG_ADD fonksiyonu ile log mesajlarımızı ekleriz. bu logları görüntülemek için de BAL_DSP_LOG_DISPLAY fonksiyonuna görüntülenmesini istediğimiz log handle bilgisini verip logların ekrana gelmesini sağlarız. DATA: l_s_log TYPE bal_s_log, lv_log_handle TYPE balloghndl, lt_log_handle TYPE bal_t_logh, l_s_msg TYPE bal_s_msg.   l_s_log-extnumber = ‘Log’. l_s_log-aluser = …