sap abap resize image

merhaba çok uzun bir aradan sonra abap ile ilgili bir paylaşım yapmak istedim. bu yazımda internette arayıp da bulamadığım bir abap kodunu paylaşacağım.

abap ile bir resim dosyasını yeniden boyutlandırmanın (image resize) nasıl yapılacağını anlatacağım. bunu yaparken sap’nin image processor sınıfını kullanacağım. abap image resize için bize gereken sınıf; cl_fxs_image_processor.

aşağıda verdiğim örnekte is_attach-media_resource değişkeninde resmin binary datası bulunmakta. öncelikle oluşturduğumuz objeye resmi ekliyoruz. sonra eklenen resmin boyutlarını buluyoruz. resmin boyut oranını bozmamak için yeni resmin yüksekliği (360) sabitleyip genişliğini hesaplıyoruz. daha sonra resmi yeniden boyutlandırıp yeni oluşan binary datasını çekiyoruz.

buyrun kodlarımız burada;

 DATA: lo_image_processor TYPE REF TO cl_fxs_image_processor,
    lv_handle      TYPE i,
    lv_converted_data  TYPE xstring,
    lv_orig_width    TYPE i,
    lv_orig_height   TYPE i,
    lv_width      TYPE i,
    lv_height      TYPE i.
 
 
 CREATE OBJECT lo_image_processor TYPE cl_fxs_image_processor.
 
 TRY.
   CALL METHOD lo_image_processor->add_image
    EXPORTING
     iv_data    = is_attach-media_resource
*     iv_image_name = lv_file_name
    RECEIVING
     rv_handle   = lv_handle.
 
   lv_width = 640.
   lv_height = 360.
 
   CALL METHOD lo_image_processor->get_info
    EXPORTING
     iv_handle  = lv_handle
    IMPORTING
*     ev_mimetype =
     ev_xres   = lv_orig_width
     ev_yres   = lv_orig_height
*     ev_xdpi   =
*     ev_ydpi   =
*     ev_bitdepth =
    .
 
   lv_width = lv_height * lv_orig_width / lv_orig_height.
 
   CALL METHOD lo_image_processor->resize
    EXPORTING
     iv_handle = lv_handle
     iv_xres  = lv_width
     iv_yres  = lv_height.
 
   CALL METHOD lo_image_processor->get_image
    EXPORTING
     iv_handle = lv_handle
    RECEIVING
     rv_xstring = lv_converted_data.
 
  CATCH cx_fxs_image_unsupported .
   lv_converted_data = is_attach-media_resource.
  CATCH cx_sy_range_out_of_bounds .
   lv_converted_data = is_attach-media_resource.
 ENDTRY.