sap işlem kodu ile user exit bulma ve user exit implementasyonu (badi, enhancement, program exit, bte, workflow)

sap’de eğer standart kodların çalışmasına müdahele etmek istiyorsak bunu user exit kullanarak yapabiliriz. sap bize standart akışa müdahele edebileceğimiz çeşitli noktalar sunmuştur fakat bunu mümkün olduğunca karışık yapmıştır ki herkes olaya müdahil olamasın : )

standart akışa 4 farklı yöntemle müdahele edebiliriz bunlar; badi (business add ins) implementasyonu, enhancement implementasyonu (CMOD), program exit (SE38), business transaction event (FIBF), workflow (SWO1) dur.

aşağıda vermiş olduğum Z_USEREXIT abap raporunu sap sisteminize yükleyerek bir işlem koduna bağlı bütün user exit’ları bulabiliriz.

user_exit_bulma

badi (business add ins) implementasyonu: (SE18 ve SE19)

kullandığımız işlem kodunda hangi badi’lerin olduğunu öğrenmek için aşağıdaki programı kullanabiliriz yada SXV_GET_CLIF_BY_NAME fonksiyonuna breakpoint koyarak programın hangi badilerin kullanıldığını görebiliriz. işimize yarayacak badi’yi bulduktan sonra SE18 işlem kodunu çalıştırıp badi name alanına bulduğunuz badi’yi yazarak üst menüden enhancement implementation seçerek z’li bir implementasyon oluşturabiliriz. daha sonra interface üzerinden kullanmak istediğimiz metodları seçerek içerisine kod yazabiliriz.

enhancement implementasyonu (CMOD)

kullandığımız işlem kodunda hangi enhancement’ların olduğunu öğrenmek için aşağıdaki programı kullanabiliriz. ayrıca customer exit’ları bulmak için debug modunda ‘CALL CUSTOMER-FUNCTION‘ statement’ları için breakpoint oluşturabiliriz. işimize yarayacak enhancement’ı bulduktan sonra CMOD işlem kodunu kullanarak önce z’li bir proje oluşturmalıyız ve bu enhancement’ı proje içerisine assign etmeliyiz. assign ettiğimiz enhancement’in component’lerine giderek istediğimiz function exit içerisindeki include programını yaratırız ve içerisine kod yazabiliriz.

program exit (SE38)

kullandığımız işlem kodunda hangi program exit’ların olduğunu öğrenmek için aşağıdaki programı kullanabiliriz. bulduğumuz programa SE38 işlem koduyla gidip bulunan form nesnesini bu program içerisinde arayıp içerisine kod yazabiliriz.

business transaction event (FIBF,RFOPFI00)

genelde fi modülü için kullanılır bu tip user exit’lar. kullandığımız işlem kodunda hangi bte’lerin olduğunu öğrenmek için aşağıdaki programı kullanabiliriz. bulduğumuz event’a ait örnek fonksiyon görebilmek için RFOPFI00 raporunu kullanabiliriz. daha sonra örnek fonksiyonu z’li bir fonksiyona kopyalayarak içerisine kod yazabiliriz. bu fonksiyonu akışa dahil etmek için FIBF işlem kodunu kullanırız. önce ayarlardan yeni bir ürün oluştururuz daha sonra yine ayarlardan proses modülleri oluşturup yaratttığımız z’li fonksiyon ve ürünü buraya yazarız.


ayrıca sap sistemindeki bütün modification’ları SE95 işlem kodu ile görebiliriz.

 

*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Report:    Z_USEREXIT(V10)                &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Selection Texts:
*& P_ALV  ALV format
*& P_AUTH  Include authority-check search
*& P_BADI  Display BADIs
*& P_CUSB  Customer BADIs only
*& P_BTE  Display business trans events
*& P_DEVC  Show development class exits
*& P_EXIT  Display user exits
*& P_FUNC  Show function modules
*& P_LIMIT  Limit no. of submits to search
*& P_LST  Standard list format
*& P_PNAME  Program name
*& P_PROG  Display program exits
*& P_SUBM  Show submits
*& P_TCODE  Transaction code
*& P_TEXT  Search for text
*& P_WFLOW  Display workflow links
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Text symbols:
*& M01  Enter TCode or program
*& M02  Enter at least one scope criteria
*& S01  Selection data (TCode takes precedence over program name)
*& S02  Scope criteria
*& S03  Display criteria
*&--------------------------------------------------------------------&*
REPORT Z_USEREXIT
 NO STANDARD PAGE HEADING
 LINE-SIZE 201.
 
TABLES: sxs_attr,
    tobjt,
    tstct,        "TCode texts
    trdirt,       "Program texts
    sxc_exit.      "BADI exits
 
TYPE-POOLS: slis.
 
DATA: tabix     LIKE sy-tabix,
   w_linnum   TYPE i,
   w_off     TYPE i,
   w_index    LIKE sy-tabix,
   w_include   LIKE trdir-name,
   w_prog    LIKE trdir-name,
   w_incl    LIKE trdir-name,
   w_area    LIKE rs38l-area,
   w_level,
   w_str(50)   TYPE c,
   w_cnt(2)   TYPE c,
   w_funcname  LIKE tfdir-funcname,
   w_fsel    LIKE sy-ucomm,  " Determination of screen field
   w_gridtxt(70) TYPE c.      "ALV grid title
 
CONSTANTS: c_fmod(40) TYPE c VALUE 'Function modules searched: ',
      c_subm(40) TYPE c VALUE 'Submit programs searched: ',
      c_devc(60) TYPE c VALUE 'User-exits from development classes in function modules',
      c_col1(12) TYPE c VALUE 'Enhanmt Type',
      c_col2(40) TYPE c VALUE 'Enhancement',
      c_col3(30) TYPE c VALUE 'Program/Include',
      c_col4(20) TYPE c VALUE 'Enhancement Name',
      c_col5(40) TYPE c VALUE 'Enhancement Description',
      c_col6(8) TYPE c VALUE 'Project',
      c_col7(1) TYPE c VALUE 'S',
      c_col8(12) TYPE c VALUE 'ChangeName',
      c_col9(10) TYPE c VALUE 'ChangeDate',
      c_x    TYPE c VALUE 'X'.
 
* Work Areas: ABAP Workbench
DATA: BEGIN OF wa_d010inc.
DATA: master TYPE d010inc-master.
DATA: END OF wa_d010inc.
 
DATA: BEGIN OF wa_tfdir.
DATA: funcname TYPE tfdir-funcname,
   pname  TYPE tfdir-pname,
   include TYPE tfdir-include.
DATA: END OF wa_tfdir.
 
DATA: BEGIN OF wa_tadir.
DATA: devclass TYPE tadir-devclass.
DATA: END OF wa_tadir.
 
DATA: BEGIN OF wa_tstc.
DATA: pgmna TYPE tstc-pgmna.
DATA: END OF wa_tstc.
 
DATA: BEGIN OF wa_tstcp.
DATA: param TYPE tstcp-param.
DATA: END OF wa_tstcp.
 
DATA: BEGIN OF wa_enlfdir.
DATA: area TYPE enlfdir-area.
DATA: END OF wa_enlfdir.
 
* Work Areas: BADIs
DATA: BEGIN OF wa_sxs_attr.
DATA: exit_name TYPE sxs_attr-exit_name.
DATA: END OF wa_sxs_attr.
 
DATA: BEGIN OF wa_sxs_attrt.
DATA: text TYPE sxs_attrt-text.
DATA: END OF wa_sxs_attrt.
 
* Work Areas: Enhancements
DATA: BEGIN OF wa_modsap.
DATA: member TYPE modsap-member.
DATA: END OF wa_modsap.
 
DATA: BEGIN OF wa_modsapa.
DATA: name TYPE modsapa-name.
DATA: END OF wa_modsapa.
 
DATA: BEGIN OF wa_modsapt.
DATA: modtext TYPE modsapt-modtext.
DATA: END OF wa_modsapt.
 
* Work Areas: Business Transaction Events
DATA: BEGIN OF wa_tbe01t.
DATA: text1 TYPE tbe01t-text1.
DATA: END OF wa_tbe01t.
 
DATA: BEGIN OF wa_tps01t.
DATA: text1 TYPE tps01t-text1.
DATA: END OF wa_tps01t.
 
* user-exits
TYPES: BEGIN OF ty_mod,
     member LIKE modact-member,
     name  LIKE modact-name,
     status LIKE modattr-status,
     anam  LIKE modattr-anam,
     adat  LIKE modattr-adat,
    END OF ty_mod.
DATA:  w_mod TYPE ty_mod.
 
TYPES: BEGIN OF t_userexit,
   type(12) TYPE c,
   pname  LIKE trdir-name,
   txt(300),
   level  TYPE c,
   modname(30) TYPE c,
   modtext(60) TYPE c,
   modattr   TYPE ty_mod,
   colour(4)  TYPE c,
END OF t_userexit.
DATA: i_userexit TYPE STANDARD TABLE OF t_userexit WITH HEADER LINE.
 
* Function module developmnet classes
TYPES: BEGIN OF t_devclass,
   clas  LIKE trdir-clas,
END OF t_devclass.
DATA: i_devclass TYPE STANDARD TABLE OF t_devclass WITH HEADER LINE.
 
* Submit programs
TYPES: BEGIN OF t_submit,
   pname   LIKE trdir-name,
   level,
   done,
END OF t_submit.
DATA: i_submit TYPE STANDARD TABLE OF t_submit WITH HEADER LINE.
 
* Source code
TYPES: BEGIN OF t_sourcetab,
    line(200),
   END OF t_sourcetab.
DATA: sourcetab TYPE STANDARD TABLE OF t_sourcetab WITH HEADER LINE.
DATA c_overflow(30000) TYPE c.
 
* Description of an ABAP/4 source analysis token
DATA: i_stoken TYPE STANDARD TABLE OF stokex WITH HEADER LINE.
DATA wa_stoken LIKE i_stoken.
 
* Description of an ABAP/4 source analysis statement
DATA: i_sstmnt TYPE STANDARD TABLE OF sstmnt WITH HEADER LINE. "#EC NEEDED
 
* keywords for searching ABAP code
TYPES: BEGIN OF t_keywords,
   word(30),
END OF t_keywords.
DATA: keywords TYPE STANDARD TABLE OF t_keywords WITH HEADER LINE.
 
* function modules within program
TYPES: BEGIN OF t_fmodule,
   name  LIKE rs38l-name,
   pname LIKE trdir-name,
   pname2 LIKE trdir-name,
   level,
   bapi,
   done,
END OF t_fmodule.
DATA: i_fmodule TYPE STANDARD TABLE OF t_fmodule WITH HEADER LINE.
 
* ALV definitions
DATA i_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE.
DATA i_layout  TYPE slis_layout_alv.
DATA i_sort   TYPE slis_t_sortinfo_alv WITH HEADER LINE.
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Selection Options                         &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK selscr1 WITH FRAME TITLE text-s01.
PARAMETER: p_pname LIKE trdir-name,
      p_tcode LIKE syst-tcode,
      p_limit(4) TYPE n DEFAULT 500.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK selscr1.
 
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK selscr2 WITH FRAME TITLE text-s02.
PARAMETER: p_badi AS CHECKBOX DEFAULT c_x,
      p_cusb AS CHECKBOX DEFAULT c_x,
      p_bte  AS CHECKBOX DEFAULT c_x,
      p_exit AS CHECKBOX DEFAULT c_x,
      p_prog AS CHECKBOX DEFAULT c_x,
      p_wflow AS CHECKBOX,
      p_auth AS CHECKBOX.
SELECTION-SCREEN SKIP.
PARAMETER: p_text(40) TYPE c.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK selscr2.
 
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK selscr3 WITH FRAME TITLE text-s03.
PARAMETER: p_alv RADIOBUTTON GROUP rad1 DEFAULT 'X',
      p_lst RADIOBUTTON GROUP rad1.
SELECTION-SCREEN SKIP.
PARAMETER: p_devc LIKE rihea-dy_ofn DEFAULT ' ' MODIF ID a01,
      p_func LIKE rihea-dy_ofn DEFAULT ' ' MODIF ID a01,
      p_subm LIKE rihea-dy_ofn DEFAULT ' ' MODIF ID a01.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK selscr3.
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& START-OF-SELECTION                         &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
START-OF-SELECTION.
 
 IF p_pname IS INITIAL AND p_tcode IS INITIAL.
  MESSAGE i000(g01) WITH text-m01.
  STOP.
 ENDIF.
 
 IF p_badi IS INITIAL AND
   p_exit IS INITIAL AND
   p_bte  IS INITIAL AND
   p_wflow IS INITIAL AND
   p_auth IS INITIAL AND
   p_prog IS INITIAL.
  MESSAGE i000(g01) WITH text-m02.
  STOP.
 ENDIF.
 
* ensure P_LIMIT is not zero.
 IF p_limit = 0.
  p_limit = 1.
 ENDIF.
 
 PERFORM data_select.
 PERFORM get_submit_data.
 PERFORM get_fm_data.
 PERFORM get_additional_data.
 PERFORM data_display.
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Form DATA_SELECT                          &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
*&                                  &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
FORM data_select.
 
* data selection message to sap gui
 CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
  DESTINATION 'SAPGUI'
  KEEPING LOGICAL UNIT OF WORK
  EXPORTING
   text         = 'Get programs/includes'    "#EC NOTEXT
  EXCEPTIONS
   system_failure
   communication_failure
  .                            "#EC *
 
* get TCode name for ALV grid title
 CLEAR w_gridtxt.
 IF NOT p_tcode IS INITIAL.
  SELECT SINGLE * FROM tstct WHERE tcode = p_tcode
                 AND sprsl = sy-langu.
  CONCATENATE 'TCode:' p_tcode tstct-ttext INTO w_gridtxt
                SEPARATED BY space.
 ENDIF.
* get program name for ALV grid title
 IF NOT p_pname IS INITIAL.
  SELECT SINGLE * FROM trdirt WHERE name = p_pname
                 AND sprsl = sy-langu.
  CONCATENATE 'Program:' p_pname tstct-ttext INTO w_gridtxt
                SEPARATED BY space.
 ENDIF.
 
* determine search words
 keywords-word = 'CALL'.
 APPEND keywords.
 keywords-word = 'FORM'.
 APPEND keywords.
 keywords-word = 'PERFORM'.
 APPEND keywords.
 keywords-word = 'SUBMIT'.
 APPEND keywords.
 keywords-word = 'INCLUDE'.
 APPEND keywords.
 keywords-word = 'AUTHORITY-CHECK'.
 APPEND keywords.
 
 IF NOT p_tcode IS INITIAL.
* get program name from TCode
  SELECT SINGLE pgmna FROM tstc INTO wa_tstc-pgmna
         WHERE tcode EQ p_tcode.
  IF NOT wa_tstc-pgmna IS INITIAL.
   p_pname = wa_tstc-pgmna.
* TCode does not include program name, but does have reference TCode
  ELSE.
   SELECT SINGLE param FROM tstcp INTO wa_tstcp-param
          WHERE tcode EQ p_tcode.
   IF sy-subrc = 0.
    CHECK wa_tstcp-param(1)  = '/'.
    CHECK wa_tstcp-param+1(1) = '*'.
    IF wa_tstcp-param CA ' '.
    ENDIF.
    w_off = sy-fdpos + 1.
    SUBTRACT 2 FROM sy-fdpos.
    IF sy-fdpos GT 0.
     p_tcode = wa_tstcp-param+2(sy-fdpos).
    ENDIF.
    SELECT SINGLE pgmna FROM tstc INTO wa_tstc-pgmna
        WHERE tcode EQ p_tcode.
    p_pname = wa_tstc-pgmna.
    IF sy-subrc <> 0.
     MESSAGE s110(/saptrx/asc) WITH 'No program found for: ' p_tcode. "#EC NOTEXT
     STOP.
    ENDIF.
   ELSE.
    MESSAGE s110(/saptrx/asc) WITH 'No program found for: ' p_tcode. "#EC NOTEXT
    STOP.
   ENDIF.
 
  ENDIF.
 ENDIF.
 
* Call customer-function aus Program coding
 READ REPORT p_pname INTO sourcetab.
 IF sy-subrc > 0.
  MESSAGE e017(enhancement) WITH p_pname RAISING no_program. "#EC *
 ENDIF.
 
 SCAN ABAP-SOURCE sourcetab TOKENS   INTO i_stoken
               STATEMENTS INTO i_sstmnt
               KEYWORDS  FROM keywords
               OVERFLOW INTO c_overflow
               WITH INCLUDES WITH ANALYSIS.  "#EC
 IF sy-subrc > 0. "keine/syntakt. falsche Ablauflog./Fehler im Skanner
  MESSAGE e130(enhancement) RAISING syntax_error.     "#EC
 ENDIF.
 
* check I_STOKEN for entries
 CLEAR w_linnum.
 DESCRIBE TABLE i_stoken LINES w_linnum.
 IF w_linnum GT 0.
  w_level = '0'.
  w_prog = ''.
  w_incl = ''.
  PERFORM data_search TABLES i_stoken USING w_level w_prog w_incl.
 ENDIF.
 
ENDFORM.            "DATA_SELECT
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Form GET_FM_DATA                          &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
*&                                  &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
FORM get_fm_data.
 
* data selection message to sap gui
 CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
  DESTINATION 'SAPGUI'
  KEEPING LOGICAL UNIT OF WORK
  EXPORTING
   text         = 'Get function module data'  "#EC NOTEXT
  EXCEPTIONS
   system_failure
   communication_failure
  .                            "#EC *
 
* Function module data
 SORT i_fmodule BY name.
 DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM i_fmodule COMPARING name.
 
 LOOP AT i_fmodule WHERE done NE c_x.
 
  CLEAR:  i_stoken, i_sstmnt, sourcetab, wa_tfdir, w_include .
  REFRESH: i_stoken, i_sstmnt, sourcetab.
 
  CLEAR wa_tfdir.
  SELECT SINGLE funcname pname include FROM tfdir INTO wa_tfdir
              WHERE funcname = i_fmodule-name.
  CHECK sy-subrc = 0.
 
  CALL FUNCTION 'FUNCTION_INCLUDE_SPLIT'
   EXPORTING
    program = wa_tfdir-pname
   IMPORTING
    group  = w_area.
 
  CONCATENATE 'L' w_area 'U' wa_tfdir-include INTO w_include.
  i_fmodule-pname = w_include.
  i_fmodule-pname2 = wa_tfdir-pname.
  MODIFY i_fmodule.
 
  READ REPORT i_fmodule-pname INTO sourcetab.
  IF sy-subrc = 0.
 
   SCAN ABAP-SOURCE sourcetab TOKENS   INTO i_stoken
                 STATEMENTS INTO i_sstmnt
                 KEYWORDS  FROM keywords
                 WITH INCLUDES
                 WITH ANALYSIS.
   IF sy-subrc > 0.
    MESSAGE e130(enhancement) RAISING syntax_error.
   ENDIF.
 
* check i_stoken for entries
   CLEAR w_linnum.
   DESCRIBE TABLE i_stoken LINES w_linnum.
   IF w_linnum GT 0.
    w_level = '1'.
    w_prog = i_fmodule-pname2.
    w_incl = i_fmodule-pname.
    PERFORM data_search TABLES i_stoken USING w_level w_prog w_incl.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
 ENDLOOP.
 
* store development classes
 IF p_devc = c_x.
  LOOP AT i_fmodule.
   CLEAR: wa_tadir, wa_enlfdir.
 
   SELECT SINGLE area FROM enlfdir INTO wa_enlfdir-area
              WHERE funcname = i_fmodule-name.
   CHECK NOT wa_enlfdir-area IS INITIAL.
 
   SELECT SINGLE devclass INTO wa_tadir-devclass
           FROM tadir WHERE pgmid  = 'R3TR'
                  AND object  = 'FUGR'
                  AND obj_name = wa_enlfdir-area.
   CHECK NOT wa_tadir-devclass IS INITIAL.
   MOVE wa_tadir-devclass TO i_devclass-clas.
   APPEND i_devclass.
   i_fmodule-done = c_x.
   MODIFY i_fmodule.
  ENDLOOP.
 
  SORT i_devclass.
  DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM i_devclass.
 ENDIF.
 
ENDFORM.            "GET_FM_DATA
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Form GET_SUBMIT_DATA                        &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
*&                                  &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
FORM get_submit_data.
 
* data selection message to sap gui
 CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
  DESTINATION 'SAPGUI'
  KEEPING LOGICAL UNIT OF WORK
  EXPORTING
   text         = 'Get submit data'       "#EC NOTEXT
  EXCEPTIONS
   system_failure
   communication_failure
  .                            "#EC *
 
 SORT i_submit.
 DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM i_submit COMPARING pname.
 w_level = '0'.
 
 LOOP AT i_submit WHERE done NE c_x.
 
  CLEAR:  i_stoken, i_sstmnt, sourcetab.
  REFRESH: i_stoken, i_sstmnt, sourcetab.
 
  READ REPORT i_submit-pname INTO sourcetab.
  IF sy-subrc = 0.
 
   SCAN ABAP-SOURCE sourcetab TOKENS   INTO i_stoken
                 STATEMENTS INTO i_sstmnt
                 KEYWORDS  FROM keywords
                 WITH INCLUDES
                 WITH ANALYSIS.
   IF sy-subrc > 0.
*    message e130(enhancement) raising syntax_error.
    CONTINUE.
   ENDIF.
 
* check i_stoken for entries
   CLEAR w_linnum.
   DESCRIBE TABLE i_stoken LINES w_linnum.
   IF w_linnum GT 0.
    w_prog = i_submit-pname.
    w_incl = ''.
    PERFORM data_search TABLES i_stoken USING w_level w_prog w_incl.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* restrict number of submit program selected for processing
  DESCRIBE TABLE i_submit LINES w_linnum.
  IF w_linnum GE p_limit.
   w_level = '1'.
  ENDIF.
  i_submit-done = c_x.
  MODIFY i_submit.
 ENDLOOP.
 
ENDFORM.            "GET_SUBMIT_DATA
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Form DATA_SEARCH                          &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
*&                                  &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
FORM data_search TABLES p_stoken STRUCTURE stoken
            USING p_level l_prog l_incl.
 
 LOOP AT p_stoken.
 
  CLEAR i_userexit.
 
* Workflow
  IF p_wflow = c_x.
   IF p_level EQ '1'.  " do not perform for function modules (2nd pass)
    IF p_stoken-str+1(16) CS 'SWE_EVENT_CREATE'.
     REPLACE ALL OCCURRENCES OF '''' IN p_stoken-str WITH ''.
     i_userexit-type = 'WorkFlow'.
     i_userexit-txt = p_stoken-str.
     CONCATENATE l_prog '/' l_incl INTO i_userexit-pname.
     APPEND i_userexit.
    ENDIF.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
  tabix = sy-tabix + 1.
  i_userexit-level = p_level.
  IF i_userexit-level = '0'.
   IF l_incl IS INITIAL.
    i_userexit-pname = p_pname.
   ELSE.
    CONCATENATE p_pname '-' l_incl INTO i_userexit-pname.
   ENDIF.
  ELSE.
   IF l_incl IS INITIAL.
    i_userexit-pname = l_prog.
   ELSE.
    CONCATENATE l_prog '-' l_incl INTO i_userexit-pname.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* AUTHORITY-CHECKS
  IF p_auth = c_x.
   IF p_stoken-str EQ 'AUTHORITY-CHECK'.
    CHECK p_level EQ '0'.  " do not perform for function modules (2nd pass)
    w_index = sy-tabix + 2.
    READ TABLE p_stoken INDEX w_index INTO wa_stoken.
    CHECK NOT wa_stoken-str CS 'STRUCTURE'.
    CHECK NOT wa_stoken-str CS 'SYMBOL'.
    READ TABLE i_submit WITH KEY pname = wa_stoken-str.
    IF sy-subrc <> 0.
     i_userexit-pname = i_submit-pname.
     i_userexit-type = 'AuthCheck'.
     i_userexit-txt = wa_stoken-str.
     REPLACE ALL OCCURRENCES OF '''' IN i_userexit-txt WITH space.
     CLEAR tobjt.
     SELECT SINGLE * FROM tobjt WHERE object = i_userexit-txt
                    AND langu = sy-langu.
     i_userexit-modname = 'AUTHORITY-CHECK'.
     i_userexit-modtext = tobjt-ttext.
     APPEND i_userexit.
    ENDIF.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* Text searches
  IF NOT p_text IS INITIAL.
   IF p_stoken-str CS p_text.
    i_userexit-pname = i_submit-pname.
    i_userexit-type = 'TextSearch'.
    i_userexit-txt = wa_stoken-str.
    i_userexit-modname = 'Text Search'.
    i_userexit-modtext = p_stoken-str.
    APPEND i_userexit.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* Include (SE38)
  IF p_stoken-str EQ 'INCLUDE'.
   CHECK p_level EQ '0'.  " do not perform for function modules (2nd pass)
   w_index = sy-tabix + 1.
   READ TABLE p_stoken INDEX w_index INTO wa_stoken.
   CHECK NOT wa_stoken-str CS 'STRUCTURE'.
   CHECK NOT wa_stoken-str CS 'SYMBOL'.
   READ TABLE i_submit WITH KEY pname = wa_stoken-str.
   IF sy-subrc <> 0.
    i_submit-pname = wa_stoken-str.
    i_submit-level = p_level.
    APPEND i_submit.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* Enhancements (SMOD)
  IF p_exit = c_x.
   IF p_stoken-str EQ 'CUSTOMER-FUNCTION'.
    CLEAR w_funcname.
    READ TABLE p_stoken INDEX tabix.
    TRANSLATE p_stoken-str USING ''' '.
    CONDENSE p_stoken-str.
    IF l_prog IS INITIAL.
     CONCATENATE 'EXIT' p_pname p_stoken-str INTO w_funcname
            SEPARATED BY '_'.
    ELSE.
     CONCATENATE 'EXIT' l_prog p_stoken-str INTO w_funcname
         SEPARATED BY '_'.
    ENDIF.
    SELECT SINGLE member FROM modsap INTO wa_modsap-member
       WHERE member = w_funcname.
    IF sy-subrc = 0.  " check for valid enhancement
     i_userexit-type = 'Enhancement'.
     i_userexit-txt = w_funcname.
     APPEND i_userexit.
    ELSE.
     CLEAR wa_d010inc.
     SELECT SINGLE master INTO wa_d010inc-master
        FROM d010inc
          WHERE include = l_prog.
     CONCATENATE 'EXIT' wa_d010inc-master p_stoken-str INTO w_funcname
         SEPARATED BY '_'.
     i_userexit-type = 'Enhancement'.
     i_userexit-txt = w_funcname.
    ENDIF.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* BADIs (SE18)
  IF p_badi = c_x.
   IF p_stoken-str CS 'cl_exithandler='.
    w_index = sy-tabix + 4.
    READ TABLE p_stoken INDEX w_index INTO wa_stoken.
    i_userexit-txt = wa_stoken-str.
    REPLACE ALL OCCURRENCES OF '''' IN i_userexit-txt WITH space.
    i_userexit-type = 'BADI'.
    CLEAR sxs_attr.  " ensure a real BADI
    IF p_cusb = c_x.  "customer BADIs only
     SELECT SINGLE * FROM sxs_attr WHERE exit_name = i_userexit-txt
                     AND internal <> c_x.
    ELSE.
     SELECT SINGLE * FROM sxs_attr WHERE exit_name = i_userexit-txt.
    ENDIF.
    IF sy-subrc = 0.
     APPEND i_userexit.
    ENDIF.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* Business transaction events (FIBF)
  IF p_bte = c_x.
   IF p_stoken-str CS 'OPEN_FI_PERFORM'.
    i_userexit-type = 'BusTrEvent'.
    i_userexit-txt = p_stoken-str.
    REPLACE ALL OCCURRENCES OF '''' IN i_userexit-txt WITH space.
    i_userexit-modname = i_userexit-txt+16(8).
    CASE i_userexit-txt+25(1).
     WHEN 'E'.
      CLEAR wa_tbe01t.
      SELECT SINGLE text1 INTO wa_tbe01t-text1 FROM tbe01t
               WHERE event = i_userexit-txt+16(8)
                AND spras = sy-langu.
      IF wa_tbe01t-text1 IS INITIAL.
       i_userexit-modtext = ''.           "#EC NOTEXT
      ELSE.
       i_userexit-modtext = wa_tbe01t-text1.
      ENDIF.
      i_userexit-modname+8 = '/P&S'.         "#EC NOTEXT
     WHEN 'P'.
      CLEAR wa_tps01t.
      SELECT SINGLE text1 INTO wa_tps01t-text1 FROM tps01t
               WHERE procs = i_userexit-txt+16(8)
                AND spras = sy-langu.
      i_userexit-modtext = wa_tps01t-text1.
      i_userexit-modname+8 = '/Process'.
    ENDCASE.
 
    APPEND i_userexit.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* Program exits (SE38)
  IF p_prog = c_x.
   IF p_stoken-str CS 'USEREXIT_'.
    CHECK NOT p_stoken-str CS '-'.  " ensure not USEREXIT_XX-XXX
    CHECK NOT p_stoken-str CS '('.  " ensure not SUBMIT_XX(X)
    i_userexit-type = 'Program Exit'.
    i_userexit-txt = p_stoken-str.
    REPLACE ALL OCCURRENCES OF '''' IN i_userexit-txt WITH space.
    APPEND i_userexit.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* Submit programs (SE38)
  IF p_stoken-str CS 'SUBMIT'.
   CHECK p_level EQ '0'.  " do not perform for function modules (2nd pass)
   CHECK NOT p_stoken-str CS '_'.  " ensure not SUBMIT_XXX
   w_index = sy-tabix + 1.
   READ TABLE p_stoken INDEX w_index INTO wa_stoken.
   CHECK NOT wa_stoken-str CS '_'.  " ensure not SUBMIT_XXX
   REPLACE ALL OCCURRENCES OF '''' IN wa_stoken-str WITH space.
   READ TABLE i_submit WITH KEY pname = wa_stoken-str.
   IF sy-subrc <> 0.
    i_submit-pname = wa_stoken-str.
    i_submit-level = p_level.
    APPEND i_submit.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* Perform routines (which reference external programs)
  IF p_stoken-str CS 'PERFORM'.
   CHECK p_level EQ '0'.  " do not perform for function modules (2nd pass)
   w_index = sy-tabix + 1.
   READ TABLE p_stoken INDEX w_index INTO wa_stoken.
   IF NOT wa_stoken-ovfl IS INITIAL.
    w_off = wa_stoken-off1 + 10.
    w_str = c_overflow+w_off(30).
    FIND ')' IN w_str MATCH OFFSET w_off.
    IF sy-subrc = 0.
     w_off = w_off + 1.
     wa_stoken-str = w_str(w_off).
    ENDIF.
   ENDIF.
 
   CHECK wa_stoken-str CS '('.
   w_off = 0.
   WHILE sy-subrc = 0.
    IF wa_stoken-str+w_off(1) EQ '('.
     REPLACE SECTION OFFSET w_off LENGTH 1 OF wa_stoken-str WITH ''.
     REPLACE ALL OCCURRENCES OF ')' IN wa_stoken-str WITH space.
     READ TABLE i_submit WITH KEY pname = wa_stoken-str.
     IF sy-subrc <> 0.
      i_submit-pname = wa_stoken-str.
      APPEND i_submit.
     ENDIF.
     EXIT.
    ELSE.
     REPLACE SECTION OFFSET w_off LENGTH 1 OF wa_stoken-str WITH ''.
     SHIFT wa_stoken-str LEFT DELETING LEADING space.
    ENDIF.
   ENDWHILE.
  ENDIF.
 
* Function modules (SE37)
  IF p_stoken-str CS 'FUNCTION'.
 
   CLEAR i_fmodule.
   IF p_level EQ '0'.  " do not perform for function modules (2nd pass)
    w_index = sy-tabix + 1.
    READ TABLE p_stoken INDEX w_index INTO wa_stoken.
 
    IF wa_stoken-str CS 'BAPI'.
     i_fmodule-bapi = c_x.
    ENDIF.
 
    REPLACE FIRST OCCURRENCE OF '''' IN wa_stoken-str WITH space.
    REPLACE FIRST OCCURRENCE OF '''' IN wa_stoken-str WITH space.
    IF sy-subrc = 4.  " didn't find 2nd quote (ie name truncated)
     CLEAR wa_tfdir.
     CONCATENATE wa_stoken-str '%' INTO wa_stoken-str.
     SELECT SINGLE funcname INTO wa_tfdir-funcname FROM tfdir
            WHERE funcname LIKE wa_stoken-str.
     IF sy-subrc = 0.
      i_fmodule-name = wa_tfdir-funcname.
     ELSE.
      CONTINUE.
     ENDIF.
    ELSE.
     i_fmodule-name = wa_stoken-str.
    ENDIF.
    i_fmodule-level = p_level.
    APPEND i_fmodule.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
 ENDLOOP.
 
ENDFORM.            "DATA_SEARCH
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Form GET_ADDITIONAL_DATA                      &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
*&                                  &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
FORM get_additional_data.
 
* data selection message to sap gui
 CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
  DESTINATION 'SAPGUI'
  KEEPING LOGICAL UNIT OF WORK
  EXPORTING
   text         = 'Get additional data'     "#EC NOTEXT
  EXCEPTIONS
   system_failure
   communication_failure
  .                            "#EC *
 
 LOOP AT i_userexit.
 
* Workflow
  IF i_userexit-type EQ 'WorkFlow'.
   CONTINUE.
  ENDIF.
 
* Enhancement data
  IF i_userexit-type CS 'Enh'.
   CLEAR: wa_modsapa.
   SELECT SINGLE name INTO wa_modsapa-name FROM modsap
            WHERE member = i_userexit-txt.
   CHECK sy-subrc = 0.
   i_userexit-modname = wa_modsapa-name.
 
   CLEAR wa_modsapt.
   SELECT SINGLE modtext INTO wa_modsapt-modtext FROM modsapt
            WHERE name = wa_modsapa-name
                   AND sprsl = sy-langu.
   i_userexit-modtext = wa_modsapt-modtext.
 
* Get the CMOD project name
   CLEAR w_mod.
   SELECT SINGLE modact~member modact~name modattr~status
          modattr~anam modattr~adat
    INTO w_mod
    FROM modact
    INNER JOIN modattr
     ON modattr~name = modact~name
    WHERE modact~member = wa_modsapa-name
     AND modact~typ  = space.
   IF sy-subrc = 0.
    i_userexit-modattr = w_mod.
   ENDIF.
  ENDIF.
 
* BADI data
  IF i_userexit-type EQ 'BADI'.
   CLEAR wa_sxs_attr.
   SELECT SINGLE exit_name INTO wa_sxs_attr-exit_name FROM sxs_attr
                  WHERE exit_name = i_userexit-txt.
   IF sy-subrc = 0.
    i_userexit-modname = i_userexit-txt.
   ELSE.
    i_userexit-modname = 'Dynamic call'.        "#EC NOTEXT
   ENDIF.
   CLEAR wa_sxs_attrt.
   SELECT SINGLE text INTO wa_sxs_attrt-text FROM sxs_attrt
                   WHERE exit_name = wa_sxs_attr-exit_name
                    AND sprsl = sy-langu.
   i_userexit-modtext = wa_sxs_attrt-text.
  ENDIF.
 
* BADI Implementation
  IF i_userexit-type EQ 'BADI'.
   CLEAR sxc_exit.
   SELECT COUNT( * ) FROM sxc_exit WHERE exit_name = i_userexit-txt.
   w_cnt = sy-dbcnt.
* determine id BADI is for interal or external use
   CLEAR sxs_attr.
   SELECT SINGLE * FROM sxs_attr WHERE exit_name = i_userexit-txt.
   IF sxs_attr-internal = 'X'.
    wa_sxs_attrt-text = 'SAP '.
   ELSE.
    wa_sxs_attrt-text = 'CUST'.
   ENDIF.
*    concatenate wa_sxs_attrt-text w_cnt into i_userexit-modattr-name
*    separated by space.
   WRITE wa_sxs_attrt-text TO i_userexit-modattr-name.
   WRITE w_cnt       TO i_userexit-modattr-name+5.
  ENDIF.
 
  MODIFY i_userexit.
 ENDLOOP.
 
* get enhancements via program package
 CLEAR wa_tadir.
 SELECT SINGLE devclass INTO wa_tadir-devclass FROM tadir
               WHERE pgmid  = 'R3TR'
                AND object  = 'PROG'
                AND obj_name = p_pname.
 IF sy-subrc = 0.
  CLEAR: wa_modsapa, wa_modsapt.
  SELECT name FROM modsapa INTO wa_modsapa-name
             WHERE devclass = wa_tadir-devclass.
   SELECT SINGLE modtext FROM modsapt INTO wa_modsapt-modtext
             WHERE name = wa_modsapa-name
              AND sprsl = sy-langu.
 
   CLEAR i_userexit.
   READ TABLE i_userexit WITH KEY modname = wa_modsapa-name.
   IF sy-subrc <> 0.
    i_userexit-modtext = wa_modsapt-modtext.
    i_userexit-type = 'Enhancement'.          "#EC NOTEXT
    i_userexit-modname = wa_modsapa-name.
    i_userexit-txt = 'Determined from program DevClass'. "#EC NOTEXT
    i_userexit-pname = 'Unknown'.            "#EC NOTEXT
    APPEND i_userexit.
   ENDIF.
  ENDSELECT.
 ENDIF.
 
* set row colour.
 LOOP AT i_userexit.
  CASE i_userexit-type.
   WHEN 'BADI'.
    i_userexit-colour = 'C601'.
   WHEN 'Enhancement'.
    i_userexit-colour = 'C501'.
   WHEN 'Program Exit'.
    i_userexit-colour = 'C401'.
   WHEN 'WorkFlow'.
    i_userexit-colour = 'C301'.
   WHEN 'BusTrEvent'.
    i_userexit-colour = 'C201'.
  ENDCASE.
  MODIFY i_userexit.
 ENDLOOP.
 
ENDFORM.            "GET_ADDITIONAL_DATA
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& Form DATA_DISPLAY                         &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
*&                                  &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
FORM data_display.
 
* data selection message to sap gui
 CALL FUNCTION 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
  DESTINATION 'SAPGUI'
  KEEPING LOGICAL UNIT OF WORK
  EXPORTING
   text         = 'Prepare screen for display' "#EC NOTEXT
  EXCEPTIONS
   system_failure
   communication_failure
  .                            "#EC *
 
 SORT i_userexit BY type txt modname.
 DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM i_userexit COMPARING txt pname modname.
 
* ensure records selected.
 DESCRIBE TABLE i_userexit LINES w_linnum.
 IF w_linnum = 0.
  MESSAGE s003(g00).  "No data records were selected
  EXIT.
 ENDIF.
 
 IF p_alv = ' '.
 
* format headings
  WRITE: 'Enhancements from main program: ', p_pname.
  WRITE: 'Enhancements from TCode: ', p_tcode.
  WRITE: 201''.
  ULINE.
  FORMAT COLOR COL_HEADING.
  WRITE: /  sy-vline,
      (12) c_col1,          "Enhanmt Type
        sy-vline,
      (40) c_col2,          "Enhancement
        sy-vline,
      (30) c_col3,          "Program/Include
        sy-vline,
      (20) c_col4,          "Enhancement name
        sy-vline,
      (40) c_col5,          "Enhancement description
        sy-vline,
      (8) c_col6,          "Project
        sy-vline,
      (1) c_col7,          "S
        sy-vline,
      (12) c_col8,          "ChangeName
        sy-vline,
      (10) c_col9,          "ChangeDate
        sy-vline.
  FORMAT RESET.
  ULINE.
 
* format lines
  LOOP AT i_userexit.
* set line colour
   CASE i_userexit-type.
    WHEN 'Enhancement'.
     FORMAT COLOR 3 INTENSIFIED OFF.
    WHEN 'BADI'.
     FORMAT COLOR 4 INTENSIFIED OFF.
    WHEN 'BusTrEvent'.
     FORMAT COLOR 5 INTENSIFIED OFF.
    WHEN 'Program Exit'.
     FORMAT COLOR 6 INTENSIFIED OFF.
    WHEN OTHERS.
     FORMAT RESET.
   ENDCASE.
   WRITE: / sy-vline,
        i_userexit-type,
        sy-vline,
        i_userexit-txt(40),
        sy-vline,
        i_userexit-pname(30),
        sy-vline,
        i_userexit-modname(20),
        sy-vline,
        i_userexit-modtext(40),
        sy-vline.
 
   WRITE: i_userexit-modattr-name,
       sy-vline,
       i_userexit-modattr-status,
       sy-vline,
       i_userexit-modattr-anam,
       sy-vline,
       i_userexit-modattr-adat NO-ZERO,
       sy-vline.
   HIDE: i_userexit-modname, i_userexit-type, i_userexit-modattr-name.
 
  ENDLOOP.
  FORMAT RESET.
  ULINE.
 
* user-exits from development class of function modules
  IF p_devc = c_x.
   WRITE: /.
   WRITE: / c_devc.
   WRITE: 201''.
   ULINE (90).
   WRITE: 201''.
 
   LOOP AT i_devclass.
    CLEAR wa_modsapa.
    SELECT name FROM modsapa INTO wa_modsapa
           WHERE devclass = i_devclass-clas.
     SELECT SINGLE name modtext INTO CORRESPONDING FIELDS OF wa_modsapt
                   FROM modsapt
                    WHERE name = wa_modsapa-name
                     AND sprsl = sy-langu.
     FORMAT COLOR 3 INTENSIFIED OFF.
     WRITE: / sy-vline,
          (12) 'Enhancement',
          sy-vline,
         wa_modsapa-name,
         sy-vline,
         wa_modsapt-modtext,
         sy-vline.
    ENDSELECT.
   ENDLOOP.
   WRITE: 201''.
   ULINE (90).
   FORMAT RESET.
  ENDIF.
 
* display fuction modules used in program
  WRITE /.
  DESCRIBE TABLE i_fmodule LINES w_linnum.
  WRITE: / c_fmod , AT 35 w_linnum.            "#EC NOTEXT
  WRITE: 201''.
 
  IF p_func = c_x.
   ULINE (38).
   WRITE: 201''.
   LOOP AT i_fmodule.
    WRITE: sy-vline,
        i_fmodule-name,
        sy-vline,
        i_fmodule-bapi,
        sy-vline.
    WRITE: 201''.
   ENDLOOP.
   WRITE: 201''.
   ULINE (38).
  ENDIF.
 
* display submit programs used in program
  WRITE /.
  DESCRIBE TABLE i_submit LINES w_linnum.
  WRITE: / c_subm , AT 35 w_linnum.            "#EC NOTEXT
  WRITE: 201''.
  IF p_subm = c_x.
   ULINE (44).
   WRITE: 201''.
   LOOP AT i_submit.
    WRITE: sy-vline,
        i_submit-pname,
        sy-vline.
    WRITE: 201''.
   ENDLOOP.
   WRITE: 201''.
   ULINE (44).
  ENDIF.
 
* issue message with number of user-exits displayed
  DESCRIBE TABLE i_userexit LINES w_linnum.
  MESSAGE s697(56) WITH w_linnum.
 
 ELSE.  " Show in alv format
 
* issue message with number of user-exits displayed
  DESCRIBE TABLE i_userexit LINES w_linnum.
  MESSAGE s697(56) WITH w_linnum.
 
* Create field catalog
  PERFORM create_field_catalog USING 'TYPE'      'T_USEREXIT' ' ' 'Type'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'PNAME'     'T_USEREXIT' ' ' 'Program name'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'TXT'      'T_USEREXIT' ' ' 'Enhancement'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'LEVEL'     'T_USEREXIT' c_x 'Level'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'MODNAME'    'T_USEREXIT' ' ' 'Enhancement name'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'MODTEXT'    'T_USEREXIT' ' ' 'Enhancement text'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'MODATTR-MEMBER' 'T_USEREXIT' c_x 'Member'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'MODATTR-NAME'  'T_USEREXIT' ' ' 'Project'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'MODATTR-STATUS' 'T_USEREXIT' ' ' 'Status'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'MODATTR-ANAM'  'T_USEREXIT' ' ' 'Changed by'.
  PERFORM create_field_catalog USING 'MODATTR-ADAT'  'T_USEREXIT' ' ' 'Change date'.
 
* Layout
  CLEAR i_layout.
  i_layout-colwidth_optimize = c_x.
  i_layout-info_fieldname  = 'COLOUR'.
 
* Sort
  CLEAR i_sort.
  i_sort-fieldname = 'TYPE'.
  i_sort-tabname  = 'T_USEREXIT'.
  i_sort-up = c_x.
  APPEND i_sort.
 
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
   EXPORTING
    i_callback_program   = sy-cprog
    i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
    is_layout        = i_layout
    it_fieldcat       = i_fieldcat[]
    it_sort         = i_sort[]
    i_default        = c_x
    i_save         = 'A'
    i_grid_title      = w_gridtxt
   TABLES
    t_outtab        = i_userexit.
 
 ENDIF.
 
* issue message with number of user-exits displayed
 DESCRIBE TABLE i_userexit LINES w_linnum.
 MESSAGE s697(56) WITH w_linnum.
 
ENDFORM.            "DATA_DISPLAY
 
*&---------------------------------------------------------------------&*
*& Form CREATE_FIELD_CATALOG                     &*
*&---------------------------------------------------------------------&*
FORM create_field_catalog USING  p_fieldname
                  p_tabname
                  p_hide
                  p_text.
 
 i_fieldcat-fieldname    = p_fieldname.
 i_fieldcat-tabname     = p_tabname.
 i_fieldcat-no_out      = p_hide.
 i_fieldcat-seltext_l    = p_text.
 
 APPEND i_fieldcat.
 
ENDFORM.          " CREATE_FIELD_CATALOG
 
*&---------------------------------------------------------------------&*
*& Form CREATE_FIELD_CATALOG                     &*
*&---------------------------------------------------------------------&*
FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
            rs_selfield TYPE slis_selfield.
 READ TABLE i_userexit INDEX rs_selfield-tabindex.
 CHECK sy-subrc = 0.
 CASE r_ucomm.
  WHEN '&IC1'.
   CASE rs_selfield-sel_tab_field.
    WHEN 'T_USEREXIT-MODNAME'.
     READ TABLE i_userexit INDEX rs_selfield-tabindex.
     CASE i_userexit-type.
      WHEN 'Enhancement'.
       SET PARAMETER ID 'MON' FIELD i_userexit-modname.
       CALL TRANSACTION 'SMOD'.
      WHEN 'BADI'.
       SET PARAMETER ID 'EXN' FIELD i_userexit-modname.
       CALL TRANSACTION 'SE18' AND SKIP FIRST SCREEN.
      WHEN 'BusTrEvent'.
       SUBMIT rfopfi00 WITH event = i_userexit-modname(8) AND RETURN.
      WHEN OTHERS.
       MESSAGE s030(cj). "Navigation not possible
     ENDCASE.
    WHEN 'T_USEREXIT-MODATTR-NAME'.
     IF NOT i_userexit-modattr-name IS INITIAL.
      SET PARAMETER ID 'MON_KUN' FIELD i_userexit-modattr-name.
      CALL TRANSACTION 'CMOD'.
     ELSE.
      MESSAGE s030(cj)."Navigation not possible
     ENDIF.
    WHEN OTHERS.
     MESSAGE s030(cj)."Navigation not possible
   ENDCASE.
 ENDCASE.
 
ENDFORM.          "user_command
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& AT LINE-SELECTION                         ௥*
*&--------------------------------------------------------------------&*
AT LINE-SELECTION.
 
 GET CURSOR FIELD w_fsel.
 
 CASE w_fsel.
 
  WHEN 'I_USEREXIT-MODNAME'.
   CASE i_userexit-type.
    WHEN 'Enhancement'.
     SET PARAMETER ID 'MON' FIELD i_userexit-modname.
     CALL TRANSACTION 'SMOD'.
    WHEN 'BADI'.
     SET PARAMETER ID 'EXN' FIELD i_userexit-modname.
     CALL TRANSACTION 'SE18' AND SKIP FIRST SCREEN.
    WHEN 'BusTrEvent'.
     SUBMIT rfopfi00 WITH event = i_userexit-modname(8) AND RETURN.
    WHEN OTHERS.
     MESSAGE s030(cj)."Navigation not possible
   ENDCASE.
 
  WHEN 'I_USEREXIT-MODATTR-NAME'.
   IF NOT i_userexit-modattr-name IS INITIAL.
    SET PARAMETER ID 'MON_KUN' FIELD i_userexit-modattr-name.
    CALL TRANSACTION 'CMOD'.
   ELSE.
    MESSAGE s030(cj)."Navigation not possible
   ENDIF.
 
  WHEN OTHERS.
   MESSAGE s030(cj)."Navigation not possible
 
 ENDCASE.
 
*&--------------------------------------------------------------------&*
*& AT SELECTION-SCREEN                        &*
*&--------------------------------------------------------------------&*
AT SELECTION-SCREEN ON RADIOBUTTON GROUP rad1.
 
* grey-out checkboxes if ALV selected
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
 LOOP AT SCREEN.
  IF p_alv = c_x.
   IF screen-group1 = 'A01'.
    screen-input = '0'.
    MODIFY SCREEN.
   ENDIF.
  ELSE.
   IF screen-group1 = 'A01'.
    screen-input = '1'.
    MODIFY SCREEN.
   ENDIF.
  ENDIF.
 ENDLOOP.