twitter’da sizi takip etmeyenleri bulmanın yolu (get twitter unfollowers list)


twittter’da sizi takip etmeyenleri öğrenmek istiyor ve bunu kendi yazdığınız kodlarla görmek istiyorsanız işte buyrun size çok basit anlamda bu listeyi çekebileceğiniz kod parçacağı. bu kod ile önce url’den $q değişkenine hangi kullanıcı hakkında bilgi edinmek istediğimiz bilgisini okuyoruz. eğer bu parametre boş ise uygulamayı kullanan kullanıcının adını set ediyoruz. daha sonra bu kullanıcının önce takip ettiklerinin listesini ve bu kullanıcıyı takip edenlerin listesini alıyoruz. daha sonra bu kullanıcının takip ettikleri arasından kullanıcıyı takip etmeyenleri ayıklıyoruz. işte bu kadar basit

 

twitter uygulaması için gerekli dosyalar

 

<?
 
session_start();
require_once('twitteroauth/twitteroauth.php');
require_once('config.php');
 
if (empty($_SESSION['access_token']) || empty($_SESSION['access_token']['oauth_token']) ||
   empty($_SESSION['access_token']['oauth_token_secret'])) {
  header('Location: ./clearsessions.php');
}
 
/* Get user access tokens out of the session. */
$access_token = $_SESSION['access_token'];
 
/* Create a TwitterOauth object with consumer/user tokens. */
$connection = new TwitterOAuth(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET, $access_token['oauth_token'],
       $access_token['oauth_token_secret']);
 
/* Get logged in user to help with tests. */
$user = $connection->get('account/verify_credentials');
 
$q=$_GET['q'];
if($_GET['q']==''){$q = $user->screen_name;}
 
$parameters = array();
$method = "";
$friendlist = array();
$followerlist = array();
 
$cursor = -1;
while($cursor != 0){
	$parameters = array('screen_name' => $q, 'cursor' => $cursor);
	$method = "friends/ids";
	$response1 = $connection->get($method, $parameters);
	$friendlist = array_merge($friendlist,$response1->ids);
	$cursor = $response1->next_cursor;
}
 
$cursor = -1;
while($cursor != 0){
	$parameters = array('screen_name' => $q, 'cursor' => $cursor);
	$method = "followers/ids";
	$response2 = $connection->get($method, $parameters);
	$followerlist = array_merge($followerlist,$response2->ids);
	$cursor = $response2->next_cursor;
}
 
$differ=array_diff($friendlist,$followerlist);
 
?>